დაჯილდოვებები რეკომენდაციები კომპეტენციები

2012

 • LMS დაინერგა "თიბისი ბანკში".
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ბანკში "რესპუბლიკა".
 • ბანკი2000, დეპოზიტებისა და LMS მოდულები დაინერგა "კავკასიის განვითარების ბანკში."
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ბანკში "კონსტანტა".
 • შეიქმნა და დაინერგა ვებ-აპლიკაცია "ინბოქსის" რეგისტრაციისათვის ბანკში "კონსტანტა."
 • დასრულდა ბანკი2000 და LMS დანერგვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში "კონტინენტალ სითი კრედიტი", "უნივერს კრედიტი".2011

 • "ალტა სოფთვეარი" და "თიბისი ბანკი" სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ.
 • "ვითიბი ბანკში ჯორჯია" დასრულდა LMS დანერგვა.
 • ბარათების მოდული დაინერგა ბანკში "ქართუ".
 • შეიქმნა და დაინერგა მულტისავალუტო ანგარიშების ფუნქციონალი ბანკისთვის "რესპუბლიკა".
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშსწორების ახალ სისტემასთან ინტეგრაციის მოდული დაინერგა "ბაზის ბანკში".
 • "თიბისი ბანკში" დაინერგა ბარათებისა და სინქრონიზაციის მოდულები და დეპოზიტების მოდული.
 • დასრულდა ბანკი2000 და LMS დანერგვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში "ბანი კრედიტი".2010

 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოვალეთა ბაზასთან ელექტრონული სერვისი დაინერგა ს/ს „ბაზის ბანკში“, ს/ს „თიბისი ბანკში“, ს/ს „ვითიბი ბანკსა“ და ს/ს „ბანკ რესპუბლიკაში“.
 • დასრულდა სესხები2007-ის დანერგვა საქართველოს ეროვნულ ბანკში.
 • დასრულდა მუშაობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოვალეთა ბაზასთან ელექტრონულ სერვისზე.
 • დასრულდა ბანკი2000 და LMS დანერგვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში "სითი კრედიტი", "ფინანსური ალიანსი ბიზნესისათვის".
 • დასრულდა ინტეგრაცია Open Revolution Georgia გადაწყვეტასთან.
2009

 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ტენდერში „ძირითადი საბანკო სისტემის დანერგვის“ თაობაზე. ბანკი2000, ინკასოებისა და ყადაღების მოდულები დაინერგა საქართველოს ეროვნულ ბანკში. განხორციელდება ეროვნული ბანკის არსებულ სისტემებთან ინტეგრაცია.
 • ბანკი2000 და სესხები2007 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „იზი კრედიტი“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „მარკლაინი“.
 • ბანკი2000 და ლმს დაინერგა ს/ს „ჯი-აი-სი“-ში. 
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „პოკოსიტო კრედიტი“.
 • ბანკი2000 და ლმს დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „აგროკრედიტი“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „ჯორჯიან კაპიტალი“.
 • შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული დაინერგა ს/ს „თიბისი ბანკში“, ს/ს „ბაზის ბანკში“, ს/ს „ვითიბი ბანკში ჯორჯია“, ს/ს „ბანკი რესპუბლიკაში“, ს/ს „ბანკში ქართუ“, თ.რ. ს/ს „ზირაათ ბანკის“ თბილისის ფილიალში.
 • ბანკი2000, შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული და ინკასოებისა და ყადაღების მოდულები დანერგა ს/ს „კავკასიის განვითარების ბანკში“.
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისა და ბანკების ელექტრონული ურთიერთობების პროტოკოლის მიხედვით შეიქმნა შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული. 
 • დასრულდა მუშაობა ყადაღების, საგადახდო დავალებებისა (Standing Orders) და კომუნალური გადასახადების ახალ მოდულებზე. 
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „ინვესტბანკში“.
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „ბითიეი ბანკში“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო Microsoft კომპეტენცია Business Intelligence (ბიზნესის საინფორმაციო უზრუნველყოფა) კატეგორიაში.2008

 • გაგრძელდა თანამშრომლობა ს/ს „სტანდარტ ბანკის“ სამართალმემკვიდრესთან - „კორ სტანდარტ ბანკთან“.
 • ბანკი2000, სესხები2007, დეპო2007, ბანკი-კლიენტი და ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „პროგრეს ბანკში“.
 • დეპო2007 დაინერგა ს/ს „ვითიბი ბანკში საქართველო“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „კრისტალ კრედიტი“.
 • დაიწყო თანამშრომლობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ამ უკანასკნელის კადრების მართვის სისტემის შესაქმნელად.
 • ბანკი2000 და ინკასოების მოდული დაინერგა ბანკში „კონსტანტა“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო Microsoft კომპეტენცია Data Management Solutions (მონაცემთა მართვის გადაწყვეტები) კატეგორიაში.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „მიკროკრედიტი“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სიახლეების კონფერენციაში (GITI) და დაიმსახურა ორი ჯილდო შემდეგ ნომინაციებში: „წლის საუკეთესო პროგრამული უზრუნველყოფა“ და „საუკეთესო ბიზნეს-ბიზნეს (B2B) გადაწყვეტა“.
 • შპს „ენ ჯი თი გრუპსა“ და შპს „ალტა სოფთვეარს“ შორის დაიწყო თანამშრომლობა „ტოდოსის“ აუთენტიფიკაციის მოწყობილობების შპს „ალტა სოფთვეარის“ გადაწყვეტებთან ინტეგრაციის სფეროში.
 • ს/ს „თიბისი ბანკში“ დაინერგა ინტერნეტ ბანკი.
 • დაიხვეწა კომპანიის მომსახურების გაწევა, ამუშავდა მხარდაჭერის სხვადასხვა მოდელი, დახარისხდა და სისტემაში იქნა მოყვანილი კომპანიის პროდუქტები.< Previous1234Next >