დაჯილდოვებები რეკომენდაციები კომპეტენციები

2010

 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოვალეთა ბაზასთან ელექტრონული სერვისი დაინერგა ს/ს „ბაზის ბანკში“, ს/ს „თიბისი ბანკში“, ს/ს „ვითიბი ბანკსა“ და ს/ს „ბანკ რესპუბლიკაში“.
 • დასრულდა სესხები2007-ის დანერგვა საქართველოს ეროვნულ ბანკში.
 • დასრულდა მუშაობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოვალეთა ბაზასთან ელექტრონულ სერვისზე.2009

 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ტენდერში „ძირითადი საბანკო სისტემის დანერგვის“ თაობაზე. ბანკი2000, ინკასოებისა და ყადაღების მოდულები დაინერგა საქართველოს ეროვნულ ბანკში. განხორციელდება ეროვნული ბანკის არსებულ სისტემებთან ინტეგრაცია.
 • ბანკი2000 და სესხები2007 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „იზი კრედიტი“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „მარკლაინი“.
 • ბანკი2000 და ლმს დაინერგა ს/ს „ჯი-აი-სი“-ში. 
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „პოკოსიტო კრედიტი“.
 • ბანკი2000 და ლმს დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „აგროკრედიტი“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „ჯორჯიან კაპიტალი“.
 • შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული დაინერგა ს/ს „თიბისი ბანკში“, ს/ს „ბაზის ბანკში“, ს/ს „ვითიბი ბანკში ჯორჯია“, ს/ს „ბანკი რესპუბლიკაში“, ს/ს „ბანკში ქართუ“, თ.რ. ს/ს „ზირაათ ბანკის“ თბილისის ფილიალში.
 • ბანკი2000, შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული და ინკასოებისა და ყადაღების მოდულები დანერგა ს/ს „კავკასიის განვითარების ბანკში“.
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისა და ბანკების ელექტრონული ურთიერთობების პროტოკოლის მიხედვით შეიქმნა შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული კავშირის მოდული. 
 • დასრულდა მუშაობა ყადაღების, საგადახდო დავალებებისა (Standing Orders) და კომუნალური გადასახადების ახალ მოდულებზე. 
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „ინვესტბანკში“.
 • ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „ბითიეი ბანკში“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო Microsoft კომპეტენცია Business Intelligence (ბიზნესის საინფორმაციო უზრუნველყოფა) კატეგორიაში.2008

 • გაგრძელდა თანამშრომლობა ს/ს „სტანდარტ ბანკის“ სამართალმემკვიდრესთან - „კორ სტანდარტ ბანკთან“.
 • ბანკი2000, სესხები2007, დეპო2007, ბანკი-კლიენტი და ინტერნეტ ბანკი დაინერგა ს/ს „პროგრეს ბანკში“.
 • დეპო2007 დაინერგა ს/ს „ვითიბი ბანკში საქართველო“.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „კრისტალ კრედიტი“.
 • დაიწყო თანამშრომლობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ამ უკანასკნელის კადრების მართვის სისტემის შესაქმნელად.
 • ბანკი2000 და ინკასოების მოდული დაინერგა ბანკში „კონსტანტა“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მიიღო Microsoft კომპეტენცია Data Management Solutions (მონაცემთა მართვის გადაწყვეტები) კატეგორიაში.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „მიკროკრედიტი“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სიახლეების კონფერენციაში (GITI) და დაიმსახურა ორი ჯილდო შემდეგ ნომინაციებში: „წლის საუკეთესო პროგრამული უზრუნველყოფა“ და „საუკეთესო ბიზნეს-ბიზნეს (B2B) გადაწყვეტა“.
 • შპს „ენ ჯი თი გრუპსა“ და შპს „ალტა სოფთვეარს“ შორის დაიწყო თანამშრომლობა „ტოდოსის“ აუთენტიფიკაციის მოწყობილობების შპს „ალტა სოფთვეარის“ გადაწყვეტებთან ინტეგრაციის სფეროში.
 • ს/ს „თიბისი ბანკში“ დაინერგა ინტერნეტ ბანკი.
 • დაიხვეწა კომპანიის მომსახურების გაწევა, ამუშავდა მხარდაჭერის სხვადასხვა მოდელი, დახარისხდა და სისტემაში იქნა მოყვანილი კომპანიის პროდუქტები.2007

 • დაიწყო და დასრულდა ს/ს „თიბისი ბანკისათვის“,  ს/ს „ბანკი რესპუბლიკისა“ და ს/ს „პროკრედიტ ბანკისათვის“ ახალი პროდუქტების დანერგვა და პროგრამული უზრუნველყოფის ცენტრალიზაცია.
 • ბანკი2000, სესხები2007 და დეპო2007 დაინერგა ს/ს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკში - საქართველო“.
 • დაიწყო მუშაობა ინტერნეტ ბანკის ახალ პროდუქტზე.
 • ბანკი2000, სესხები2007, დეპო2007 და ბანკი-კლიენტი დაინერგა ს/ს „პირველ ბრიტანულ ბანკში“.
 • დაიწყო და დასრულდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ფინკა - საქართველოში“ ბიზნეს პროცესების ანალიზი და ლმს დანერგვაზე მუშაობა.
 • ბანკი2000 დაინერგა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „თბილმიკროკრედიტ+“.
 • შპს „ალტა სოფთვეარმა“ მოიგო ტენდერი Microsoft და Kaspersky პროდუქტების მიწოდებაზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის ევროპის კომისიის საქართველოს დელეგაციის პროექტის ფარგლებში.
 • შპს „ალტა სოფთვეარი“ გახდა Microsoft Certified Partner. კომპანიის თანამშრომლებმა აიღეს Microsoft სხვადასხვა პროდუქტში კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
 • დასრულდა მუშაობა ბანკი2000, სესხებისა და დეპოზიტების ახალ პროდუქტებზე.2006

 • საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციისათვის შეიქმნა და დაინერგა ინფორმაციის გაცვლის კომპიუტერული პროგრამა.
  სესხების პროგრამა დაინერგა ს/ს „ბითიეი სილქ როუდ ბანკში“. 
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივის რესურსების სამინისტროს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახურისათვის შეიქმნა და დაინერგა ინფორმაციის გაცვლის სისტემა.
 • ბანკი2000, სესხებისა და დეპოზიტების პროგრამები, ბანკი-კლიენტი, სვიფტის კონვერტორი დაინერგა ს/ს „კასკად ბაკში საქართველო“.
  სვიფტ კონვერტორი დაინერგა ს/ს „ბანკი რესპუბლიკაში“.
 • ლმს დაინერგა ფონდში „კონსტანტა“.
 • დასრულდა მუშაობა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის სესხების მართვისა და მონიტორინგის სისტემაზე (ლმს).
 • დასრულდა მუშაობა სვიფტის კონვერტორზე.
 • კლიენტი ბანკების წინადადებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით დაიწყო მუშაობა ბანკი2000, სესხებისა და დეპოზიტების პროგრამების თვისობრივად ახალ პროდუქტებზე.< Previous123Next >